FÄRG MODUL

Vilken färg har glädje?

Skulle du älskar om varje färg hade en mening med en förklaring?
Jag är ganska glad att det är inte så enkelt, men de flesta av oss har en

stark mening kring vad varje färg står för.
Denna modul handlar om innebörden av färger, och vi kommer att skapa ett eget färghjul. Du får även illustrera ord med färger.


Mål: Skapa ett eget färghjul och bli få en grunkunskap i allmänna föreställningar om färg.

Material:
Färgteori.PDF
Färg övning.PDF

Färgkarta.PDF

Video:
Övningar och exempel: