Relax modul
Måla med din tanke på kafferast


I den här moduenl kommer vi att återkomma till visionen med den här kursen ”skapa för att koppla av”.

Denna modul kommer att börja med att skapa den japanska Enzo cirkeln som är en avkopplande övning. Många konstnärer använder

den som en daglig uppvärmning.
Vi kommer att arbeta med en kreativ uppdrag från Bali, som har använts av lokala konstnärer under många år.
Vi kommer också att arbeta med att göra snabba avkopplande skisser.


Mål: Att uppleva flödet i att låta dig vila när du skapar.

Material
Relax.pdf

Video
enzo cirkel

exempel