SINNENAS, modul

Måla med alla sinnen

 

Jag tror att våra dofter är starkt kopplade till ut minnen, och jag tycker det är intressant att arbeta med dofter när jag målar. Dofter är något som har använts mer och mer i både välbefinnande praxis och konst.
Kan man måla till ett ljud, exempelvis vinden? Här får du pröva att fokusera på andra sinnen än det visuella i ditt skapande.


Mål: Att uppleva målning med alla dina sinnen.

Material:
Art arbetar med vår sinnen.pdf


Video:
Exempel