SYMBOL MODUL

Hur många symboler har du sett iidag?

Jag har ingen exakt siffra, men jag är säker på att du passerar hundratals symboler på en vanliga dag. Kanske är tusentals  en mer korrekt siffra. Många av symbolerna som vi ser märker vi inte för vi är så vana vid dem.

Andra symboler har vi valt som betydelsefulla för oss. Ofta relaterat till vår kultur eller religion. I collaget ovan hittar du en Talisman.

I denna modul kommer vi att arbeta på att bli medveten om symboler, få inspiration från olika symboler och skapa vår egen.

Mål: börja att lägga märka till symboler, få inspirationd och skapa din egen.

Material:
Symbol Theori. PDF


Video:
Övningar och exempel

Värma upp bli medveten om symboler, och dess betydelser.

Lucky symbol by Ingela Johansson

Min personliga lycko symbol av Enzo cirkel och hästskor.