top of page

METOD - KREATIV MEDITATION

Kan kreativ meditation öka hälsa och välmående?

Utforskande studie "When creativity increases wellbeing"

an exploratory study on the process of Creative Meditation

I den utforskande studien som genomfördes av Dr. Mathilde Gautier, 2019 upptäckte deltagarna fördelarna med att kombinera meditation och kreativitet för att förbättra välbefinnandet. Studien syftade till att undersöka hur processen att meditera-skapa-reflektera kan öka kreativiteten och främja välbefinnande.

 

Studien fann att deltagarna blev förvånade över effektiviteten av denna process, vilket hjälpte dem att separera de tre stadierna av meditera, skapa och reflektera.

De lärde sig att uppskatta värdet av att vara kreativa utan att behöva skapa något meningsfullt eller effektivt.

 

Deltagarna upptäckte nya tekniker och att arbeta som grupp ökade deras kreativitet, inspiration och motivation. De tyckte om att dela, utbyta och umgås med andra, vilket gjorde att de kunde se olika perspektiv och hjälpte dem att bli mer öppna för nya idéer.

 

Grupparbetet var också strukturerande och betryggande eftersom det gav en definierad ram för att tänka utanför ramarna. Dessutom observerade deltagarna flera positiva förändringar i sina liv som ett resultat av denna process, inklusive förmågan att släppa taget, tydligare tänkande och minskade stressnivåer. De upptäckte nya färger och hur de kunde påverka deras välbefinnande och blev mer öppna för nya upplevelser. Övningen hjälpte dem att förstå sig själva bättre, och de fick mer självförtroende och självkänsla, vilket gjorde att de kunde våga mer i sina liv.

 

Sammanfattningsvis visar Dr. Gautiers studie att processen meditera-skapa-reflektera kan öka kreativiteten och främja välbefinnande. Övningen hjälper individer att bli mer öppna, mindre stressade och mer självsäkra, vilket gör att de kan våga utforska nya erfarenheter och tekniker. Studien belyser värdet av att kombinera meditation och kreativitet, vilket kan ha en positiv inverkan på personlig tillväxt och utveckling. Det är dock endast en utforskande förstudie.

Här kan du läsa hela studien på engelska.

 

In November 2019 the study by Mathilde Gautier Ph.D. in Arts was

 

published after interviewing former students in Creative Meditation.

You can read the study here. These are some of the statements:

"Jag litar på mig själv mer."

"Jag känner mig mer närvarande."

"Jag är mer öppen för att våga pröva nya saker.."

Ingela Johansson som utvecklat Kreativ Meditation tillsammans med Dr Mathdilde Gautier som gjort en förstudie kring om Kreativ meditation kan öka hälsa och välmående

How creativity and culture increase emotional wellbeing.

​​Att vi mår bättre när vi lyssnar på musik, målar eller går på teater är inget nytt, speciellt inte för människor som arbetar inom detta område genom historien. Det nya är att forskare nu kan mäta hur betydelsefullt detta kan vara för vårt välbefinnande.

Sedan 2000 har flera stora studier gjorts som börjat mäta kulturens påverkan på hälsan.

En studie vid Drexel University testade tre grupper av studenter före provet. En grupp provade att färga, en gjorde mandalas och en gjorde gratismålning, allt i 30 min. De kunde dra slutsatsen att stresshormonet hade minskat med 30% efter 30 minuters skapande.

Report from the UK click UK for a pdf with the full report.

In short, they saved 216 GBP on each patient after trying culture on prescription for six months. 82% had increased health improvement. Hospital nights came down by 37%!

If you like to hear about Cultural Health in a TED talk, click.

Creativity and Emotional Wellbeing from Psychology Today.

Over 1500 studies have been done on why meditation and mindfulness positively impact our health and well-being. On this link, you will find a collection of Cultural Health.

The benefits of Creative Mindfulness by Dr. Virpi Tervonen​

Fördelarna med Creative Mindfulness av Dr. Virpi Tervonen​

About Creative Meditation from Wisdom from North

Om Kreativ Meditation från Wisdom from North

Podcast about Art Meditation from Depiciting US

A podcast about Creative Meditation from The Slow down

Zenarts metod för kreativ meditation

Walk transparent.png

Koppla av

Painting transparent.png

Skapa

Reflection transparent.png

Reflektera

Att koppla av genom en fokuserad promenad eller meditation öppnar dörren till kreativitet och intuition.

När du skapar från meditation får du mer fokus och  kan lättare kom in i ett Flow tillstånd.

Reflektionen gör oss medvetna om och skapar en djupare förståelse för våra egna mönster och vanor.

bottom of page