top of page

Asemisk skrift för en intuitiv skapandeprocess

Asemisk skrift är ett sätt att komma i kontakt med din intuition och avslöja märken som är ursprungliga för dig. Det är också ett kreativt sätt att koppla av, eller komma igång med skapande efter ett sommaruppehåll.


Asemisk skrift i blått och orange i anteckningsbok
Asemisk skrift exempel av Zenart

Asemisk skrift är en hybridkonstform som förenar ordlös text och bilder och sedan frigör den för godtyckliga, subjektiva tolkningar. Ordet "asemisk" betyder "utan specifikt semantiskt innehåll" eller "utan den minsta enheten av mening".


Asemisk skrift är en konstnärlig uttrycksform där skrivandet saknar en direkt tydlig betydelse. Istället för att kommunicera genom förståelig text, skapar asemisk skrift abstrakta mönster och tecken som lämnar tolkningen öppen för betraktaren.


Det kan liknas vid en slags intuitiv skapandeprocess, där konstnären släpper kontrollen över innehållet och låter det undermedvetna flödet ta över.


Denna form av skrivande har sina rötter i tidiga konstnärliga och litterära experiment, men har på senare tid blivit allt mer populär som en fristående konstform.

Genom asemisk skrift blir möjligheterna till kreativitet och självutforskning gränslösa. Det ger utrymme för att utforska okonventionella uttryckssätt och utmana den traditionella språkliga strukturen.


För många konstnärer och skrivare är asemisk skrift ett kraftfullt verktyg för att frigöra sin inre kreativitet och hitta en genuin röst.

Genom att öppna dörren till sitt undermedvetna kan de upptäcka unika och personliga sätt att kommunicera som inte nödvändigtvis följer konventionella regler och grammatik.

Det Asemiska skriftspråket har en förmåga att överbrygga kulturella och språkliga gränser. Eftersom det inte är bundet till något specifikt språk eller innehåll, kan människor från olika kulturer och bakgrunder tolka och uppskatta det på sina egna sätt. Det blir en universell form av kommunikation som når bortom ordens begränsningar och når rakt in i det mänskliga medvetandet.


Expempel på Asemisk skrift i anteckningsbok av Zenart
Asemisk skrift för att bryta konstnärliga blockeringar

I sin strävan att låta det undermedvetna tala, låter Asemisk skrift oss återupptäcka den spontanitet och fantasifulla lekfullhet som vi hade som barn. Det blir ett verktyg för att återfå den oskuldsfulla och oförstörda kreativitet som ofta går förlorad i vuxenlivets krav och rutiner.

Sammanfattningsvis erbjuder asemisk skrift en möjlighet att släppa loss vår fantasi, utforska vårt inre jag och skapa en konstnärlig uttrycksform som är unik för var och en av oss. Genom att låta ordlösa tecken och bilder ta plats på papperet, blir Asemisk skrift en bro mellan det medvetna och det undermedvetna, och en portal till en djupare och mer autentisk form av självuttryck.


När jag skapar i Kreativ Meditation brukar jag starta med Asemisk skrift och sedan förstärka de delar som jag känner är viktiga för mig och ibland ta fram figurer, ord eller landskap från de första intuitiva linjerna.


Är du nyfiken på att pröva?

  1. Ta fram ett papper

  2. Gör gärna en kort meditation innan.

  3. Ta fram en penna, krita eller pensel. Linjerna kommer att påverkas av materialet.

  4. Sätt på en bra låt och följ flödet.

Det kan vara svårare än det låter i början att följa flödet. Vi vill gärna tänka.

Om du går en kurs hos Zenart i höst så kommer du att få pröva Asemisk skrift.

Hör gärna av dig om du vill veta mer.


Asemisk skrift används i konst och poesi i många delar av världen här är några exempel:

  1. Xu Bing: Xu Bing, en kinesisk konstnär, är känd för sitt innovativa arbete med asemisk skrift. Han har skapat stora installationer med asemiska tecken som inte direkt representerar något specifikt språk, vilket skapar en visuell upplevelse som överskrider kulturella och språkliga gränser.

  2. Henri Michaux: Henri Michaux, en belgiskfödd fransk konstnär och författare, experimenterade intensivt med abstrakt konst och asemisk skrift. Han utforskade det undermedvetna genom sina skrivna tecken och abstrakta linjer, och hans verk har inspirerat många asemiska konstnärer.

  3. Brion Gysin: Brion Gysin, en amerikansk konstnär och författare, var en framstående förespråkare för asemisk skrift och "cut-up" teknik. Han använde asemiska tecken i sina målningar och skrivna verk för att skapa en ny form av konstnärligt uttryck.

  4. Rosaire Appel: Rosaire Appel är en samtida konstnär som skapar asemiska kompositioner genom att kombinera abstrakta tecken och bilder. Hennes verk utforskar gränserna för språket och kommunikation och lämnar utrymme för subjektiva tolkningar.

  5. Michael Jacobson: Michael Jacobson, en asemisk poet, har varit en pionjär inom asemisk poesi och konst. Han är känd för att ha utvecklat asemisk poesi som en ny litterär form där skrivandet fokuserar på teckens visuella estetik snarare än på ordens betydelse.

Dessa är bara några exempel på konstnärer som har integrerat asemisk skrift i sina verk. Asemisk skrift fortsätter att vara en spännande och mångsidig konstform som lockar konstnärer från olika delar av världen för att utforska nya möjligheter till kreativt uttryck.


Att koppla av när man skapar kan göras på många olika sätt, nedan ser du ett exempel på inspiration från naturen.

Färgglad skiss mot gräs och blommor
Sommar med kreativ meditation av Zenart


För mer information kontakta: Ingela Johansson, ingela@zenart.info
Comments


bottom of page